Feeds:
Posts
Comments

Các em xem bảng điểm tổng kết thực hành môn Web 1. Những bạn có 1 trong các cột điểm dưới 5 sẽ không được dự thi cuuo61i kỳ lý thuyết.

Bangdiemtong ket tcth39e_web1

Danh sách sinh viên được thi lý thuyết:

DS_SVDUOCDUTHI_CK _LYTHUYET

Advertisements